مشخصات فنی

 • ویژگی
 • مشخصه
 • سرعت
 • 85
 • کنترل
 • 90
 • پیچ
 • 50
 • سفتی
 • Defensive+ Long Pimples
 • رنگ
 • قرمز-مشکی
 • ضحامت
 • Ox

توضیحات محصول

رویه Frustration رویه ای بسیار رایج از سری رویه های دون بلند است که توانایی انجام دامنه وسیعی از استراتژی های مورد انتظار از این نوع رویه ها را فراهم می کند. شما براحتی هر چه تمام تر می توانید توپ های بدون پیچ به میز حریف بفرستید و در عین حال با حرکت صحیح مچ قادر خواهید بود توپ های با پیچ شگفت انگیز ایجاد کنید! بدیهی است این رویه تمام خواص معمول رویه های دون بلند در خصوص اثرات متقابل در مقابل ضربات تاپ اسپین حریف را نیز در حد کمال داراست.

نظرات