شرکت داریس اسپانسرتیم های ملی

شرکت داریس نماینده انحصاری Gewo در ایران، تامین البسه و تجهیزات تیم های ملی آقایان و بانوان ایران را که در اردیبهشت سال جاری برای شرکت در مسابقات تیمی قهرمانی جهان، عازم شهر هالمشتاد سوئد هستند، برعهده گرفته است. برای قهرمانان ارزنده کشورمان آرزوی موفقیت و پیروزی در این مسابقات را داریم.