کاتالوگ جدید Gewo منتشر شد

کاتالوگ جدید مربوط به سال ۲۰۱۷/۱۸ Gewo که شامل جدیدترین محصولات این شرکت می باشد، منتشر شد.برای مشاهده این کاتالوگ می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید: /http://www.gewo-tt.com/katalog/GEWO_Katalog