کاتالوگ جدید Contra منتشر شد

کاتالوگ جدید مربوط به سال ۲۰۱۹ Gewo که شامل جدیدترین محصولات این شرکت می باشد، منتشر شد.برای مشاهده این کاتالوگ می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://bit.ly/CONTRAKatalog2019