مشخصات فنی

  • ویژگی
  • مشخصه

توضیحات محصول

نوار دور راکت با نوشته نقره ای در زمینه سیاه، برای ۱۰۰ راکت

نظرات