قیمت تک فروشی هر بسته توپ شائوفا ٣۹٠٠٠ هزار تومان می باشد

با توجه به توافقات به عمل آمده با فدراسیون تنیس روی میز، قیمت تک فروشی هر بسته ۶ عددی توپ شائوفا ٣۹٠٠٠ تومان میباشد. در صورت مشاهده عرضه با مبالغ بالاتر، لطفا مراتب را به شرکت داریس اطلاع دهید.