توقف فروش سایت از روز پنج شنبه ۲۰ دی ماه

به علت پاره ای از مسائل فروش سایت از آغاز روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه متوقف خواهد شد. به امید خدا پس از اتمام تعطیلات آغاز سال ۹۸، دوباره در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود.